Arduino

Lập trình ESP32 ADC – Đọc giá trị Analog với Arduino IDE

Bài viết này hướng dẫn cách đọc tín hiệu analog input với ESP32 bằng Arduino IDE. Việc đọc tín hiệu analog rất hữu ích cho việc đọc giá trị từ các biến trở như chiết áp (potentiometer) hoặc cảm biến analog. Đọc tín hiệu analog input với ESP32 dễ dàng bằng việc sử dụng hàm analogRead(GPIO) với đối số là GPIO mà bạn muốn đọc.  Bạn cũng có thể tham khảo các hướng dẫn khác về cách sử dụng chân analog với board ESP:  ESP8266 ADC – Read …

Lập trình ESP32 ADC – Đọc giá trị Analog với Arduino IDE Read More »

Lập trình ESP32 PWM với Arduino IDE (Analog Output)

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo ra tín hiệu PWM với ESP32 sử dụng Arduino IDE.Để làm ví dụ, chúng ta sẽ cần một mạch điện đơn giản để điều khiển độ sáng của LED bằng tín hiệu PWM bởi ESP32. Bên cạnh đó, bài viết này cũng hướng dẫn bạn cách nhận …

Lập trình ESP32 PWM với Arduino IDE (Analog Output) Read More »

Tham khảo Chân Ra của ESP32: Chân GPIO nào nên dùng?

Chip ESP32 gồm có 48 chân (pin) cùng với nhiều chức năng. Không phải tất cả các chân đều ‘lòi’ ra trong ngoài ở tất cả các board phát triển ESP32, một số chân thì không thể sử dụng được.
Có nhiều câu hỏi về cách sử dụng GPIO của ESP32. Chân gì nên sử dụng? Chân gì nên tránh sử dụng trong các dự án của bạn? Bài viết này là một hướng dẫn tham khảo đơn giản và dễ làm theo cho các GPIO của ESP32.

Làm quen với ESP32 Development Board

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm quen với board phát triển ESP32. Nếu bạn đã quen với ESP8266, thì ESP32 chính là thành công của nó. ESP32 đem đến rất nhiều tính năng mới. Điều thường được nhắc đến nhiều nhất chính là: nó kết hợp khả năng WiFi và Bluetooth và nó là lõi kép (dual core).

Icons made by Freepik from www.flaticon.com