BeagleBone Black

Các chế độ boot của BeagleBone Black

BeageBone Black có 4 chế độ boot (boot mode) Phần mềm hỗ trợ các chế độ từ boot USB và từ serial port không được hỗ trợ sẵn bởi beaglebone.org. Bạn cần liên lạc hãng TI (https://www.ti.com/) để hỗ trợ tính năng này. Có một nút (switch) dùng để chuyển giữa các mode. Chú ý: …

Các chế độ boot của BeagleBone Black Read More »

BeagleBone Black vs Raspberry Pi 3 – Cái nào tốt hơn?

Đối với những ai mới bắt đầu tìm hiểu hoặc dự tính mua một con BeagleBone Black, có lẽ câu hỏi đâu tiên mỗi người đều tự thắc mắc là so sánh giữa BeagleBone Black và Raspberry Pi cái nào tốt hơn. Bài viết này sẽ liệt kê những điểm khác nhau cơ bản giữa chúng từ đó đưa ra một vài lời khuyên để lựa chọn phù hợp theo nhu cầu dự án của bạn.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com