Month: May 2021

Bootloader: Những điều bạn cần biết về trình quản lý khởi động hệ thống

Để một bộ xử lý máy tính (computer processor) có thể khởi chạy các ứng dụng, nó dựa vào các dịch vụ của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (Random Access Memory – RAM), còn được gọi là bộ nhớ chính (main memory). Dữ liệu cần thiết được tải vào bộ nhớ chính cho mục đích này, đó là lý do tại sao dung lượng, tốc độ truyền và tốc độ truy cập của nó đóng vai trò quyết định đến khả năng hoạt động tối đa của toàn bộ máy tính.

RAM, ROM, và Bộ nhớ Flash

RAM, ROM và bộ nhớ Flash là gì? Cả ba đều là bộ nhớ máy tính, nhưng RAM, ROM và bộ nhớ Flash mỗi loại tương tác với nhau theo cách riêng của chúng, với cách lưu trữ dữ liệu khác nhau. Dưới đây là giải thích nhanh về từng loại bộ nhớ: RAM: Viết …

RAM, ROM, và Bộ nhớ Flash Read More »

Icons made by Freepik from www.flaticon.com