BeagleBone Black vs Raspberry Pi 3 – Cái nào tốt hơn?

Đối với những ai mới bắt đầu tìm hiểu hoặc dự tính mua một con BeagleBone Black, có lẽ câu hỏi đâu tiên mỗi người đều tự thắc mắc là so sánh giữa BeagleBone Black và Raspberry Pi cái nào tốt hơn. Bài viết này sẽ liệt kê những điểm khác nhau cơ bản giữa chúng từ đó đưa ra một vài lời khuyên để lựa chọn phù hợp theo nhu cầu dự án của bạn.