Bootloader

Các chế độ boot của BeagleBone Black

BeageBone Black có 4 chế độ boot (boot mode) Phần mềm hỗ trợ các chế độ từ boot USB và từ serial port không được hỗ trợ sẵn bởi beaglebone.org. Bạn cần liên lạc hãng TI (https://www.ti.com/) để hỗ trợ tính năng này. Có một nút (switch) dùng để chuyển giữa các mode. Chú ý: …

Các chế độ boot của BeagleBone Black Read More »

Bootloader: Những điều bạn cần biết về trình quản lý khởi động hệ thống

Để một bộ xử lý máy tính (computer processor) có thể khởi chạy các ứng dụng, nó dựa vào các dịch vụ của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (Random Access Memory – RAM), còn được gọi là bộ nhớ chính (main memory). Dữ liệu cần thiết được tải vào bộ nhớ chính cho mục đích này, đó là lý do tại sao dung lượng, tốc độ truyền và tốc độ truy cập của nó đóng vai trò quyết định đến khả năng hoạt động tối đa của toàn bộ máy tính.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com