Month: April 2022

HiFive1 Rev B board

Sự trở lại của RISC-V HiFive1

Hệ thống trên chip (System on Chip – SoC) Freedom Everywhere 310 (FE310) được phát triển và ra mắt bởi công ty startup SiFive. FE310 là một SoC thương mại đầu tiên của ngành, dựa trên kiến trúc mã nguồn mở. Quay lại năm 2016, kiến trúc RISC-V đã trải qua những giai đoạn có …

Sự trở lại của RISC-V HiFive1 Read More »

Icons made by Freepik from www.flaticon.com