Serial Port WinForm C# Basic with Arduino

Demo sử dụng phần mềm WinForm C# trên Windows để điều khiển LED trên Arduino UNO board

Diagram of WinForm C# Application controls on-board LED of Arduino UNO board

Trong nhiều trường hợp sau khi thiết kế xong firmware cho thiết bị nhúng, chúng ta sẽ cần một tool có giao diện người dùng (GUI) và khả năng giao tiếp với thiết bị nhúng. Các tool này có thể được viết dễ dàng bằng C# trên windows. Công dụng của những tool này thường là để test, debug, hoặc thu thập dữ liệu từ thiết bị…

Demonstration Video

A sample C# Application using Serial Port to communicate with an Arduino UNO board

Source Code

Đây là một ví dụ cực kì đơn giản chỉ thực hiện một ít chức năng điều khiển LED cơ bản thôi, các bạn có thể download source code về tham khảo và thay đổi để tạo ra nhiều ứng dụng khác cho việc học.

Download source code tại github

Icons made by Freepik from www.flaticon.com