GPIO

Tham khảo Chân Ra của ESP32: Chân GPIO nào nên dùng?

Chip ESP32 gồm có 48 chân (pin) cùng với nhiều chức năng. Không phải tất cả các chân đều ‘lòi’ ra trong ngoài ở tất cả các board phát triển ESP32, một số chân thì không thể sử dụng được.
Có nhiều câu hỏi về cách sử dụng GPIO của ESP32. Chân gì nên sử dụng? Chân gì nên tránh sử dụng trong các dự án của bạn? Bài viết này là một hướng dẫn tham khảo đơn giản và dễ làm theo cho các GPIO của ESP32.

Bài 2: Lập trình GPIO STM32

1. Giới thiệu về GPIO General-purpose Input/Output (GPIO) rất phổ biến, là một chức năng ngoại vi cơ bản của mỗi loại vi điều khiển, bao gồm các chân đầu vào và chân đầu ra, có thể được điều khiển bởi người dùng. Đối với chip STM32F107VC gồm có 5 Port chính đó là GPIOA, …

Bài 2: Lập trình GPIO STM32 Read More »

Icons made by Freepik from www.flaticon.com