ADC

Lập trình ESP32 ADC – Đọc giá trị Analog với Arduino IDE

Bài viết này hướng dẫn cách đọc tín hiệu analog input với ESP32 bằng Arduino IDE. Việc đọc tín hiệu analog rất hữu ích cho việc đọc giá trị từ các biến trở như chiết áp (potentiometer) hoặc cảm biến analog. Đọc tín hiệu analog input với ESP32 dễ dàng bằng việc sử dụng hàm analogRead(GPIO) với đối số là GPIO mà bạn muốn đọc.  Bạn cũng có thể tham khảo các hướng dẫn khác về cách sử dụng chân analog với board ESP:  ESP8266 ADC – Read …

Lập trình ESP32 ADC – Đọc giá trị Analog với Arduino IDE Read More »

Icons made by Freepik from www.flaticon.com