Ngắt (Interrupt)

Lập trình ngắt EXTI với STM32

1.Ngắt (Interrupts) là gì? Giả sử bạn là 1 con MCU. Bạn đang làm việc (trong while(1)) thì có 1 cuộc điện thoại gọi tới, bạn đi bắt điện thoại(cuộc gọi ưu tiên hơn công việc đang làm), sau khi nghe điện thoại xong quay lại bàn làm việc tiếp. Thì sự kiện đi bắt …

Lập trình ngắt EXTI với STM32 Read More »

Icons made by Freepik from www.flaticon.com