Kỹ Thuật Lập Trình Nhúng

Cấu trúc chương trình (Phần 2)

(Phần 1) , (Phần 2) Nội dung 1. Vai trò của hàm (function) 2. Sử dụng lưu đồ để thiết kế cấu trúc chương trình 3. Mã giả (pseudo code) 4. Chia chương trình thành các module 5. Quá trình biên dịch chương trình 6. Chỉ dẫn tiền biên dịch Chỉ dẫn #include Chỉ dẫn …

Cấu trúc chương trình (Phần 2) Read More »

Cấu trúc chương trình (Phần 1)

Có rất nhiều khó khăn mà người lập trình sẽ gặp phải khi thiết kế một chương trình hệ thống nhúng. Thông thường, trước khi bắt tay vào việc viết mã nguồn, điều đầu tiên phải làm là xem xét thiết kế cấu trúc của chương trình, đặc biệt là với các hệ thống lớn, có nhiều chức năng.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com