RAM

RAM, ROM, và Bộ nhớ Flash

RAM, ROM và bộ nhớ Flash là gì? Cả ba đều là bộ nhớ máy tính, nhưng RAM, ROM và bộ nhớ Flash mỗi loại tương tác với nhau theo cách riêng của chúng, với cách lưu trữ dữ liệu khác nhau. Dưới đây là giải thích nhanh về từng loại bộ nhớ: RAM: Viết …

RAM, ROM, và Bộ nhớ Flash Read More »

Icons made by Freepik from www.flaticon.com