Ưu điểm và Nhược điểm của Biến Global

Các biến toàn cục (global variable) hay biến global có một tiếng xấu, là chúng có mặt ở mọi chỗ trong mớ code lộn xộn. Chúng liên tục âm mưu với các thế lực bên ngoài không thể giải thích được để kiểm soát luồng code. Chúng không biết ý nghĩa của từ reentrant.* Thuận …

Ưu điểm và Nhược điểm của Biến Global Read More »