Pointer và String

Chuỗi là thành phần phổ biến của nhiều ứng dụng và là một chủ đề phức tạp. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá các cách khai báo và khởi tạo chuỗi khác nhau. Chúng ta sẽ xem xét việc sử dụng literal pool trong các ứng dụng C và tác động của chúng. Ngoài ra, chúng ta sẽ xem xét các thao tác chuỗi (string operation) phổ biến, chẳng hạn như so sánh (compare), sao chép (copy) và nối (concatenate) chuỗi.

FreeRTOS Mutex, Recursive Mutex

Mutex là binary semaphore mà có cơ chế kế thừa ưu tiên. Trong khi binary semaphore là lựa chọn tốt hơn để thực hiện đồng bộ hóa (giữa các task hoặc giữa các task và một interrupt), thì mutex là lựa chọn tốt hơn để thực hiện loại trừ lẫn nhau đơn giản, do đó MUTual EXclusion.

Các chế độ boot của BeagleBone Black

BeageBone Black có 4 chế độ boot (boot mode) Phần mềm hỗ trợ các chế độ từ boot USB và từ serial port không được hỗ trợ sẵn bởi beaglebone.org. Bạn cần liên lạc hãng TI (https://www.ti.com/) để hỗ trợ tính năng này. Có một nút (switch) dùng để chuyển giữa các mode. Chú ý: …

Các chế độ boot của BeagleBone Black Read More »

Quản Lý Bộ Nhớ Động trong C (Dynamic Memory Management in C)

Phần lớn sức mạnh của con trỏ bắt nguồn từ khả năng theo dõi bộ nhớ được cấp phát động. Khả năng quản lý bộ nhớ thông qua con trỏ tạo ra cơ sở cho nhiều phép toán (operation), bao gồm những phép toán được sử dụng để thao tác với các cấu trúc dữ …

Quản Lý Bộ Nhớ Động trong C (Dynamic Memory Management in C) Read More »

Ưu điểm và Nhược điểm của Biến Global

Các biến toàn cục (global variable) hay biến global có một tiếng xấu, là chúng có mặt ở mọi chỗ trong mớ code lộn xộn. Chúng liên tục âm mưu với các thế lực bên ngoài không thể giải thích được để kiểm soát luồng code. Chúng không biết ý nghĩa của từ reentrant.* Thuận …

Ưu điểm và Nhược điểm của Biến Global Read More »

GPS và GNSS là gì?

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sóng vệ tinh bao phủ mọi nơi. Thiết bị truyền hình vệ tinh như TV để giải trí hàng ngày, máy thu tín hiệu vệ tinh (như bộ thu tích hợp sẵn trên điện thoại) lại cho con người những thông số hữu ích về vị trí. Trong cuộc sống, bạn rất dễ bắt gặp những cụm từ nói về tín hiệu vệ tinh như GPS, GNSS, nhưng chúng là gì?

Icons made by Freepik from www.flaticon.com