Month: January 2022

Chia sẻ một số Sách học Lập Trình Nhúng

Con đường học Lập Trình Nhúng của mình bắt đầu với 2 board Tiva-C và BeagleBone Black, dĩ nhiên mình phải học lập trình C cơ bản trước đó rồi 😁. Tiva-C TM4C123G: mình được học trong môn Kĩ thuật Lập Trình Nhúng, đây là một môn chuyên ngành bên điện tử, môn học xoay …

Chia sẻ một số Sách học Lập Trình Nhúng Read More »

Học Lập Trình C - Typedef

C – Typedef

t từ khóa gọi là typedef, bạn có thể sử dụng từ khóa này để đặt tên kiểu (type) mới của riêng bạn, tùy theo nhu cầu. Sau đây là một ví dụ để định nghĩa một cụm từ BYTE để khai báo những số có một byte.

Học Lập Trình C - Input & Output

C – Input & Output

Khi nói về Đầu Vào (Input), nó có nghĩa là cung cấp dữ liệu vào một chương trình. Input có thể được đưa vào dưới dạng tệp (file) hoặc từ dòng lệnh (command line). Lập trình C cung cấp sẵn một tập các hàm để đọc input và đưa cho chương trình theo yêu cầu.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com