Month: April 2024

Quản Lý Bộ Nhớ Động trong C (Dynamic Memory Management in C)

Phần lớn sức mạnh của con trỏ bắt nguồn từ khả năng theo dõi bộ nhớ được cấp phát động. Khả năng quản lý bộ nhớ thông qua con trỏ tạo ra cơ sở cho nhiều phép toán (operation), bao gồm những phép toán được sử dụng để thao tác với các cấu trúc dữ …

Quản Lý Bộ Nhớ Động trong C (Dynamic Memory Management in C) Read More »

Icons made by Freepik from www.flaticon.com