Bài 1: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT STM32CUBE IDE

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt STM32CUBE IDE, bước đầu tiên để bắt đầu học lập trình các loại board của STM32

1. Download STM32CUBE IDE

Tải file cài đặt tại : https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html#get-software

Tùy theo phiên bản hệ điều hành mà bạn chọn. Trong hướng dẫn mình sử dụng windows nên mình sẽ dowload STM32CubeIDE Windows Installer

Sau đó tiến hành nhấn Next và cài đặt như hình bên dưới cài đặt :

2. Cài đặt STM32CUBE IDE

Ở bước này do mình dùng ST-Link nên mình chỉ tick có ST-Link thôi. Bạn nào dùng J-Link thì có thể tick cả hai.

Nhấn Next để hoàn thành việc cài đặt

Sau khi mở project lên thì sẽ hiện lên thông báo yêu cầu cài đặt nơi làm việc. Mình không có nhu cầu đổi nên chọn Lauch để tiếp tục

Toàn bộ dự án các bạn làm sẽ được lưu ở thư mục C:\User\<User PC>\STM32CubeIDE\wrokspace_1.7.0

Đây là giao diện làm việc:

Icons made by Freepik from www.flaticon.com