Một chút suy nghĩ về Open Source (mã nguồn mở)

Open source (mã nguồn mở), thời sinh viên mình có suy nghĩ dựa vào nó để làm mọi thứ, có khi còn nghĩ có thể dùng để chế cái gì đó đem bán. Nhưng có đúng là dễ dàng như vậy không? Nếu ta cho mình quyền sử dụng miễn phí công sức trí tuệ …

Một chút suy nghĩ về Open Source (mã nguồn mở) Read More »