Lập trình ESP32 PWM với Arduino IDE (Analog Output)

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo ra tín hiệu PWM với ESP32 sử dụng Arduino IDE.Để làm ví dụ, chúng ta sẽ cần một mạch điện đơn giản để điều khiển độ sáng của LED bằng tín hiệu PWM bởi ESP32. Bên cạnh đó, bài viết này cũng hướng dẫn bạn cách nhận …

Lập trình ESP32 PWM với Arduino IDE (Analog Output) Read More »