Device Driver Fundamentals in C (Phần 1)

Bộ nhớ (memory) trong mọi vi điều khiển (microcontroller) đều được chia thành các vùng (region) khác nhau liên quan đến các chức năng cụ thể của microcontroller.