RAM, ROM, và Bộ nhớ Flash

RAM, ROM và bộ nhớ Flash là gì? Cả ba đều là bộ nhớ máy tính, nhưng RAM, ROM và bộ nhớ Flash mỗi loại tương tác với nhau theo cách riêng của chúng, với cách lưu trữ dữ liệu khác nhau. Dưới đây là giải thích nhanh về từng loại bộ nhớ:

RAM: Viết tắt của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (random access memory); đề cập đến bộ nhớ mà bộ vi xử lý (microprocessor) có thể đọc và ghi. Khi bạn tạo thứ gì đó trong bộ nhớ, nó sẽ được thực hiện trong RAM. RAM có tốc độ đọc và ghi nhanh, tuy nhiên dữ liệu sẽ không còn khi bị mất điện.

ROM: Viết tắt của bộ nhớ chỉ đọc (read-only memory). Bộ vi xử lý chỉ có thể đọc dữ liệu từ ROM, và không thể ghi hoặc sửa đổi. Dư liệu lưu trên ROM là vĩnh viễn. Thông thường, các chip ROM lưu các tập lệnh đặc biệt (special instructions) cho máy tính – những thứ quan trọng không bao giờ thay đổi. Bộ vi xử lý có thể truy cập thông tin được lưu trữ trên chip ROM bất cứ khi nào nó cần. Các tập lệnh luôn ở đó vì chúng không thể xóa được.

Bộ nhớ Flash: Một loại bộ nhớ đặc biệt hoạt động giống như cả RAM và ROM. Bạn có thể ghi thông tin vào bộ nhớ Flash, giống như bạn có thể làm với RAM, nhưng thông tin đó sẽ không bị xóa khi tắt nguồn, giống như với ROM. Đáng buồn thay, bộ nhớ Flash không nhanh bằng RAM, vì vậy đừng mong nó sớm thay thế bộ nhớ máy tính tiêu chuẩn.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com