Hiển thị Sidebar khác nhau với mỗi Post và Page trong WordPress

Thông thường, WordPress theme hiển thị sidebar giống nhau trên các vị trí cố định bất kể bạn đang truy cập bài đăng hoặc từ trang nào. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và hiển thị sidebar khác nhau cho từng bài đăng và trang trong WordPress.