Cảm biến oxy cấy ghép tí hon có thể theo dõi nội tạng của bạn bằng năng lượng siêu âm

Có thể cấy ghép để đo trực tiếp các cơ quan cần thiết, loại cảm biến siêu nhỏ này có thể minh chứng cho cuộc cách mạng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.