ATECC608A – Giới Thiệu Chip Bảo Mật Phần Cứng

ATECC608A là thiết bị mã hóa bảo mật cao, kết hợp bộ lưu trữ khóa dựa trên phần cứng đẳng cấp thế giới với các bộ gia tốc mã hóa phần cứng để triển khai nhiều giao thức mã hóa và xác thực khác nhau.